فروشگاه کبوتر

اولین مرجع فروش اینترنتی کبوتر و حیوانات خانگی در کشور

فروش کبوتر با قیمت مناسب

کله برنجی (۱)           جنسیت نر           سن بالغ           

کله برنج    فروخته شد


دستپر دم سیاه        جنسیت ماده             سن بالغ           

دستپر    فروخته شد


دوکت دم سفیدمهر    جنسیت ماده            سن بالغ         

دوکت      فروخته شد


سفید دم رش            جنسیت نر           سن بالغ            

توضیحات:این کبوتر در انتهای دمش یک نوار نازک مشکی دارد.

دمرش     فروخته شد


گرگی                   جنسیت نامشخص  سن مفلق          

گرگی       فروخته شد


کله برنجی(۲)        جنسیت نامشخص  سن مفلق        

کله برنج 1           کله برنج 2      فروخته شد


کله خالدار            جنسیت ماده         سن بالغ           

کله 1                کله 2       فروخته شد


سرکه ای            جنسیت ماده          سن بالغ           

سرکه ای         فروخته شد


سوسکی             جنسیت ماده          سن بالغ           

سوسکی             جنسیت نر            سن بالغ           قیمت:.........

سوسکی            سوسکی نر           جفت        فروخته شد


سفید تو دمدار    جنسیت ماده           سن بالغ           

تو دم


زاغ کاکلی        جنسیت نر            سن بالغ            

توضیحات: زاغ کاکلی چشم زرد پرشی،که جزء بهترین کبوتران من است.

زاغ کاکل


خالدار            جنسیت احتمالا نر  سن جوجه جیرجیری   

توضیحات:البته این جوجه رنگ عوض می کند و این شکلی باقی نمی ماند و سفید تر می شود.

خالدار     فروخته شد


خالدار          جنسیت احتمالا ماده   سن جوجه جیرجیری  

توضیحات:البته این جوجه رنگ عوض می کند و این شکلی باقی نمی ماند و سفید تر می شود.

خالدار    فروخته شد


کله برنجی (۳)       جنسیت نر      سن بالغ        

کله برنج             کله برنج 2


 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و نهم اسفند ۱۳۸۷ساعت 7:21  توسط محمد  |